Balett

Balett

   A tőlem balra lévő kis nádasbeli öbölben hangos hívóhangokkal kísérve megjelent egy búbos vöcsök. Izgatottnak tűnt. Vízre fektette nyújtott nyakát, és úgy forgolódott, miközben hallatta rekedtes hangját. Majd hirtelen megállt, és szárnyait felemelve, tollait felborzolva, mereven bámult az öböl széle felé. Nem tudtam mire vélni a dolgot, és felpillantottam, hogy mit is néz ennyire. Hát az öböl másik szélén, tőlem távolabb, egy másik vöcsök ugyanilyen pózban bámult vissza rá. A távolabbi madár aztán pár másodperc után alábukott, de a közelebbi továbbra sem engedte le a szárnyait. Tudtam, hogy valami történni fog, és abban a pillanatban a víz alól felbukkant a másik. A búbos vöcskök násztánca kezdetét vette. Az előbukkant madár furcsán görbített háttal kezdett pózolni a másik előtt, amaz meg feltartott szárnyakkal illegette magát. Fantasztikus, megkapó jelenet volt. Pontosan olyan, mint egy szigorú szabályok szerint megtervezett koreográfia. Néhány másodperces pózolás után egymással szembefordultak, és következett a szembenézős fejrázogatás. Tollgallérjukat felmeresztve, nyakukat be-behajlítva, fejüket jobbra-balra ingatva hosszú ideig táncoltak. Percek teltek el így, miközben illegették magukat, majd látszott, hogy a végéhez közeledik a dolog. Táncuk közben lassan eltávolodtak egymástól. Már nem is fértek bele együtt a fényképező keresőjébe, csak figyeltem a történéseket, amikor a madarak szinte egyszerre a víz alá buktak. Ugye most az következik, amire gondolok! Szállt az ég felé a kívánságom. Igen! A vöcskök egy-egy hínárcsomóval a csőrükben bukkantak fel ismét, és egymás felé úsztak. Izgalom a tetőfokon, feszülő ujj az exponáló gombon, szem a keresőn. A két vöcsök egymás mellé ért, és hangos csobogással felemelkedtek a vízből. Mint két balett-táncos, úgy táncoltak egymással szemben, a vizet taposva, majd szép lassan visszaereszkedtek a vízre, és ketten együtt elhagyták az öblöt. Én meg csak néztem ki a fejemből, és bámultam az ellaposodó hullámokat. Sok szép dolog van a természetben, de azt hiszem a búbos vöcskök táncánál kevés szebb, meghittebb dolgot láttam eddig.